ที่ปรึกษาสร้างบ้าน

posted on 02 Aug 2015 19:38 by boyzmz directory Lifestyle, Knowledge
ที่ปรึกษาสร้างบ้าน
การจะกระทำการสิ่งใดหากจะให้ได้ผลลัพท์ที่ดีหรือดีที่สุด  หนทางที่ดีคือควรได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องและถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการงานในด้านนั้น ๆ  เช่นเดียวกันกับการสร้างบ้านในแต่ละครั้งหรือแต่ละหลัง  หากจะให้ได้บ้านที่ออกมาดีและถูกใจผู้อยู่มากที่สุดก่อนการลงมือก่อสร้างก็ควรที่จะมีการพูดคุยกับทีมที่ปรึกษาในการสร้างบ้านเสียก่อนจึงจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดแล้วต้องมาทำการแก้ไขในภายหลัง
ที่ปรึกษาสร้างบ้านเหล่านี้อาจไม่ได้หมายถึงในเรื่องของรูปแบบของตัวบ้านเพียงอย่างเดียว  เพราะผู้ว่าจ้างและเจ้าของบ้านแต่ละหลังมักมีรายละเอียดในการสร้างบ้านที่ต่างกันออกไป  ดังนั้นที่ปรึกษาสร้างบ้านจึงควรมีในหลาย ๆ ด้านเช่นเดียวกัน
ประเภทของที่ปรึกษาสร้างบ้าน
1. ที่ปรึกษาสร้างบ้านเกี่ยวกับรูปแบบ  -  ในส่วนนี้คือในส่วนของเรื่องรูปแบบการก่อสร้าง รูปแบบของตัวบ้านและการตกแต่งภายในตัวอาคาร  การคำนวณเรื่องแดดและทิศทางลม  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างมักต้องการสร้างบ้านให้เป็นไปตามหลักของธรรมชาติ เช่นเรื่องการส่องสว่างของแสง  ทิศทางลมและอากาศที่ถ่ายเทได้อย่างสะดวก  ซึ่งที่ปรึกษาในส่วนนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่ควบคุมงานและมัณฑนากรที่มีหน้าที่ออกแบบและตกแต่งภายในเพื่อให้บ้านออกมาสวยและมีสไตล์มากที่สุด
2. ที่ปรึกษาสร้างบ้านด้านการเงิน –  ในส่วนนี้คือในเรื่องของการเลือกซื้อ หรือเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างหรือการตกแต่งภายในซึ่งผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างดีที่สุดคือในส่วนของผู้รับเหมาก่อสร้าง  เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วผู้รับเหมาจะทราบถึงราคาของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีและสามารถที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านให้กับผู้ว่าจ้างได้  
3. ที่ปรึกษาสร้างบ้านด้านฮวงจุ้ย  -  เพราะเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติไหน ๆ มาเป็นเวลาช้านาน  ดังนั้นจึงไม่แปลกที่การสร้างบ้านแต่ละครั้งมักจะมีในเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพราะเชื่อกันว่าถ้าได้สร้างบ้านถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนั้นก็จะก่อให้เกิดความร่มเย็น  อยู่แล้วสุขกายสบายใจ  ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่อาจมองข้ามได้  โดยที่ปรึกษาด้านนี้นั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยหรือที่หลาย ๆ คนเรียกว่า “ เซียนแส ” นั่นเอง
          ซึ่งในปัจจุบันบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นั้นมักคำนึงและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  จึงมักมีบริการที่ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านอย่างครบวงจรแล้วทั้งนั้น  หรือเรียกได้ว่ามีให้บริการอย่าง One Stop Service กันเลยทีเดียว  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบ  งบประมาณหรือฮวงจุ้ย  ลูกค้าก็สามารถขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาสร้างบ้านเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน
 
สร้างบ้าน
 

Comment

Comment:

Tweet