ซื้อบ้านจังหวัดตรัง

posted on 15 Dec 2015 22:09 by boyzmz directory Lifestyle

ซื้อบ้านจังหวัดตรัง

“ เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างเลิศรส  ถิ่นกำเนิดยางพารา  เด่นสง่าดอกศรีตรัง  ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา ”
จังหวัดตรังเป็นอีกเมืองหนึ่งของภาคใต้ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล ที่ชวนเชิญให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องการสัมผัสอยู่บ่อย ๆ ซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วล่ะก็  เมืองตรังยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่อาศัยด้วยเช่นกัน  และด้วยความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่น  ทำให้จังหวัดตรังเกิดการพัฒนาและก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมาตลอดจนถึงทุกวันนี้  โดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  ซึ่งความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้มักตามมาด้วยเรื่องของการย้ายถิ่นฐานและการสร้างที่อยู่อาศัย  ซึ่งการย้านถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในจังหวัดตรังนั้นล้วนแล้วแต่มีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยเช่นกัน

 


ปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยในจังหวัดตรัง
1. เพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อการเริ่มต้นทำธุรกิจครอบครัว –  หากคุณต้องการที่จะซื้อบ้านเพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อเป็นการเริ่มสร้างกิจการเป็นของตนเองแล้วล่ะก็  เชื่อว่าการเลือกซื้อบ้านอาศัยในพื้นที่ ๆ ใกล้เคีงกับสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ดี  เพราะนอกจากสามารถทำการค้าขายได้แล้วนั้น  ยังเป็นการง่ายต่อการเข้าถึงหรือเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอีกด้วย  โดยเฉพาะหากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติก็จะยิ่งเป็นการดีไม่น้อยเลยทีเดียว
2. เพื่อการเกษตรและการเพาะปลูก –  จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก  มีดินสมบูรณ์ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ  น้ำ  และอากาศ  เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชหลายชนิด  อาทิเช่น  ยางพารา  จำปาดะ  มังคุด  ทุเรียน  ขนุนและต้นปาล์ม  เป็นต้น  ดังนั้นการเลือกซื้อบ้านก็ควรเลือกให้อยู่ในพื้นที่ ๆ มีทั้งน้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด
3. เพื่อการทำงานและการย้ายถิ่นฐาน  -  การย้านถิ่นฐานถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะเป็นการย้านถิ่นฐานที่มีระยะเวลานานหรืออาจจะเป็นการย้านแบบถาวรก็ยิ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน  เพราะนอกจากต้องให้ใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานแล้วนั้น  สาธารณูปโภคพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่สำคัญ  เช่น  สถานพยาบาล  ห้างสรรพสินค้า  โรงเรียนหรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว
4. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  -  การเลือกซื้อบ้านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือบ้านพักต่างอากาศวิธีการในการตัดสินใจ  ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อว่าชอบความสงบ  ชอบความรื่นเริงพลุกพล่านหรือชอบความเป็นส่วนตัวสูง  แต่ที่แน่ๆ การเลือกซื้อบ้านที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างสถานพยาบาล และห้างสรรพสินค้าก็ถือว่าดีไม่ใช่น้อย

          ดังนั้นการเลือกซื้อบ้านที่ดีก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความพอใจของผู้ซื้อแต่ละคน  แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็เชื่อได้ว่าจังหวัดตรังสามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับคุณได้เป็นอย่างดี  อย่างแน่นอน

 

Comment

Comment:

Tweet