โฆษณาของเน็ตไอดอล บนอินเตอร์เน็ต   ปัจจุบันนี้ เราสื่อสารกันโดยใช้ “อินเตอร์เน็ต” เพื่อประโยชน์ด้านการสื่อสารกัน หรือส่งผ่านข้อมูลกัน ไม่มีพรหมแดน ไร้ซึ่งระยะทางระหว่างกัน แม้ว่าอีกคนจะอยู่คนละขั้วโลก หรือคนละทวีป โดยประโยชน์ของ “อินเตอร์เน็ต”

ดังนั้น เมื่อมีข้อมูลต่างๆที่ถูกส่งต่อกัน บนอินเตอร์เน็ต จนกลายเป็นกระแส หรือความสนใจของสังคม คงจะปฎิเสธไม่ได้ ว่าภาพถ่าย หรือภาพลักษณ์ สิ่งที่ดึงความสนใจของผู้เข้าชม ทำให้มีการสร้างความสนใจเป็นกลุ่มๆ และสังคมขนาดย่อลงมา จนทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความชื่นชม นิยมจากภาพถ่าย หรือบุคลิกส่วนตัว ที่สร้างความสนใจ หรืออยากเป็นที่รู้จัก จนใครหลายคน เรียกเขา หรือ เธอ เหล่านั้นว่า “Internet Idol” “เน็ต ไอดอล”
จากกระแสคลั่งไคล้ ความชื่นชอบ บุคคลเน็ต ไอดอลเหล่านี้ ที่ไม่แตกต่างจากดารา นักแสดง นักร้อง บนจอทีวี หากเปลี่ยนสภาพมาเป็นบุคคลธรรมดา ที่เหมือนกับคนทั่วไป แต่มีการสื่อสาร ทำความรู้จักได้ง่ายผ่าน อินเตอร์เน็ต จึงทำให้บรรดาเน็ต ไอดอล มีผู้ติดตามกันเป็นจำนวนมาก เริ่มจากกลุ่มในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สู่สังคมภายนอก เกิดเป็นกระแสของ ความสนใจบนอินเตอร์เน็ต ที่เน็ต ไอดอล มักมีการเคลื่อนไหว โดยมีแรงสนับสนุนจากบรรดาผู้ชื่นชอบ เป็นฐานหลักบนอินเตอร์เน็ต
ดังนั้น บรรดาเน็ตไอดอล จึงเรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพล ต่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกลุ่มหนึ่ง ที่ติดตามพวกเขาเหล่านั้น แล้วเมื่อกระแสสังคมให้ความสนใจ เน็ตไอดอล จึงมีความสำคัญต่อ ข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆบนอินเตอร์เน็ต พอมาพิจารณาถึงคุณค่า ความสำคัญของการเป็นเน็ตไอดอล ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าดารา นักแสดง นักร้องในสังคมสื่อต่างๆ
เมื่อเน็ตไอดอล สามารถสร้างความสนใจได้เหมือนกับดารา นักแสดง นักร้อง ดังนั้นเมื่อบรรดาเน็ตไอดอล สามารถสร้างความสนใจได้มากขนาดนั้น ก็ต้องสามารถโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าได้เช่นเดียวกับ เหล่าพรีเซนเตอร์ที่มาจากดารา นักแสดง นักร้อง อีกทั้งราคา ค่าจ้างการเป็นพรีเซนเตอร์นั้น อาจไม่ได้มีราคาแสนแพงเหมือน ค่าตัวของดารา นักแสดง นักร้อง สามารถให้ความสนใจได้จากบรรดาผู้ที่ติดตามเน็ตไอดอล สู่การรับชม และทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่พวกเขาหล่านั้นได้โฆษณา ทั้งแบบทางตรงโดยการแนะนำ และรับรองโดยเน็ตไอดอล หรือการโฆษณาแบบทางอ้อม ผ่านลักษณะการจัดวาง ผ่านสายตาของผู้เข้าชมนื้อหา ข่าวสารส่วนตัวของเน็ตไอดอล
การเลือกโฆษณา นำผลิตภัณฑ์ สินค้า ผ่านเน็ตไอดอลนั้น ก็มีเหล่าประเภทของเน็ตไอดอล ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า บริการต่างๆ แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงนั้น คือ การรักษาภาพลักษณ์ของเน็ตไอดอล ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้น เพราะเน็ตไอดอล ก็เหมือนก็เป็นตัวแทนของสินค้านั้น และถ้าหาก เน็ตไอดอล สร้างความเสียหาย หรือมีผลด้านลบ ก็ย่อมนำผลที่ไม่คาดคิดตามมาเช่นกัน ดังนั้น การโฆษณาของเน็ตไอดอล บนอินเตอร์เน็ตก็มีด้านดี แต่เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าก็ควรมีวิธีการควบคุมผลลัพธ์ที่ตามมาเช่นกัน

ที่มา :
น้องพัด Tokmun Productions Team
“Two Heads are Better Than One”
Tokmun.com

ที่ปรึกษาสร้างบ้าน

posted on 15 Sep 2015 12:59 by boyzmz directory Knowledge
ที่ปรึกษาสร้างบ้าน
เมื่อ การสร้างบ้าน เป็นคำตอบ ของการใช้ชีวิต ดังนั้น ที่ปรึกษาสร้างบ้าน จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างบ้าน เพราะการดำเนินการ สร้างบ้าน อาจฟังดูเป็นเรื่องที่ยากเกินไป สำหรับ การสร้างบ้าน ดังนั้น ที่ปรึกษาสร้างบ้าน จึงเป็นสิ่งเปรียบเปรยได้กับหุ้นส่วน ชีวิตคุณเช่นกัน

ที่ปรึกษาสร้างบ้าน โจทย์ที่สำคัญ ของการ สร้างบ้าน คือ การมี ที่ปรึกษาสร้างบ้าน ที่ตอบสนองความต้องการ ด้านข้อตกลง ที่ปรึกษาสร้างบ้าน คือผู้ที่เป็น

กุญแจสำคัญในการสร้างบ้านคุณ

บ้าน ก็ต้องมีการลงเสา ฉันใด 

ผู้อยู่อาศัย ก็ต้องมี ที่ปรึกษาสร้างบ้าน เช่นกัน

เพราะความต้องการ สร้างบ้าน อาจไม่สามารถทำได้ด้วยการซื้อบ้านสำเร็จรูป เพราะ ที่ปรึกษาสร้างบ้าน เป็นผู้ที่สามารถช่วยคุณได้ ในการสร้างบ้าน บ้าน ที่ปรึกษาสร้างบ้าน นั้นช่วยคุณออกแบบ และวางรากฐาน เป็นบ้าน ซึ่งรูปแบบมาจากบ้านที่มาจากความต้องการ ของผู้อยู่อาศัย ดังนั้น ที่ปรึกษาสร้างบ้าน จึงไม่ได้เพียงแต่ สร้างบ้าน หนึ่งหลัง แต่ ที่ปรึกษาสร้างบ้าน สร้างที่อยู่ อาศัย ให้ตอบสนองการใช้งาน ที่ปรึกษาสร้างบ้าน สร้างความฝัน ของคุณให้เป็นจริง ที่ปรึกษาสร้างบ้าน เป็น ผู้ที่ช่วยคุณดำเนินการแต่งเติมความฝัน เพราะ บ้าน เป็นเสมือนโคร่งสร้างของชีวิต ที่ปรึกษาสร้างบ้าน เป็นเพื่อนคู่คิด ในการสร้างบ้านของคุณ ที่ปรึกษาสร้างบ้าน เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของคุณ เพราะความเป็นมืออาชีพ 
การดำเนินการ ในการทำงาน ความร่วมมือ ของ ที่ปรึกษาสร้างบ้าน นั้น ในทุกครั้งที่มีการ พูดคุย เพื่อแสวงหา หนทางในการสร้างบ้านเพื่อบ้านของคุณ จะเป็นที่ต้องการของผู้ที่อยู่อาศัย เช่นคุณ และครอบครัว ความเชื่อมั่นในการดำเนินการ โดย ที่ปรึกษาสร้างบ้าน นั้นเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นเสมอ เพื่อที่ ที่ปรึกษาสร้างบ้าน จะได้ร่วมสร้าง ที่อยู่อาศัยให้เป็นความความสุขของครอบครัว 
ที่ปรึกษาสร้างบ้าน เป็นผู้ที่คอยรับฟัง และร่วมมือในการทำงาน เพื่อบ้านที่เป็นคำตอบของการใช้ชีวิตของคุณ คุณเคยคิดถึงบ้านที่มีความสวยงาน บ้านที่มีความแตกต่าง จากรูปแบบเดิมเดิม ที่มีเพียงคุณเอง ที่ตอบได้ว่า การสร้างบ้าน คือ การสร้างชีวิต การสร้างครอบครัวเช่นเดียวกัน

ดังนั้น ที่ปรึกษาสร้างบ้าน จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสม ของคุณ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จากการจินตนาการการสร้างบ้าน ในรูปแบบใหม่ เพราะ ที่ปรึกษาสร้างบ้าน สามารถตอบสนอง ความคิด ความฝันในการรูปแบบ การใช้ชีวิตของคุณได้  
คุณมั่นใจได้ว่า ที่ปรึกษาสร้างบ้าน จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง
คุณจะหาคำตอบในการสร้างอนาคตได้ ที่ปรึกษาสร้างบ้าน จะอยู่เคียงข้างคุณ
เพราะเราเท่านั้นคือ คำตอบในการสร้างบ้าน ที่ปรึกษาสร้างบ้าน ! 
 

โครงการบ้านหาดใหญ่

posted on 13 Sep 2015 20:04 by boyzmz directory Knowledge
โครงการบ้านหาดใหญ่
โครงการบ้านหาดใหญ่
หากพูดถึง “ หาดใหญ่ ” คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก  เมืองที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง  ขึ้นชื่อในหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้  เมืองที่เป็นเมืองที่สวยที่สุด  เป็นเมืองที่มีชื่อด้านสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นที่นิยมทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ  ถึงแม้แรกเริ่มเดิมทีเมืองหาดใหญ่จะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่มากในสมัยก่อน  แต่เมื่อเริ่มมีการก่อสร้างทางรถไฟขึ้นมาจึงเริ่มทำให้มีคนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนถึงในปัจจุบัน
ด้วยทัศนียภาพต่าง ๆ และภูมิประเทศของเมืองหาดใหญ่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยมากเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้  ซึ่งปัจจุบันที่นี่ก็เป็นแหล่งรวบรวบสถานที่สำคัญ ๆ หลายที่ด้วยเช่นกัน  ทั้งโรงเรียน  มหาวิทยาลัย และสถานที่ท่องเที่ยว  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็นำมาซึ่งการอยู่อาศัยหรือที่เรียกว่า “ บ้าน ” นั่นเอง
ที่เมืองหาดใหญ่นั้นมีโครงการบ้านจัดสรรที่น่าสนใจอยู่ค่อนข้างมาก  เรียกได้ว่าเอาใจผู้ซื้อทุกกลุ่มเป้าหมายเลยก็ว่าได้  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้ง  ใกล้สถานที่ทำงาน ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือจะเป็นตามรูปแบบอื่น ๆ
ตัวอย่างโครงการบ้านหาดใหญ่
1. ว.แลนด์เฮ้าส์  -  มาพร้อมบ้านจัดสรร 3 ทำเลทองของเมืองหาดใหญ่  ใกล้สถานที่สำคัญ ๆ ของเมืองหาดใหญ่  ซึ่งมาพร้อมกับสาธารณูปโภคที่ครบครันครอบคลุมทุกความต้องการของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
- ทำเลกาญจนวนิช – ซอยทวีไทย บ้านหรูสไตล์โมเดิร์นที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว  ตอบโจทย์ความต้องการกับผู้ที่มี Life Style แบบคนเมืองบนพื้นที่กว่า 60 ไร่ พร้อมด้วยสาธารณูปโภคแบบครบครัน  ด้วยคอนเซ็ปบ้านหรูราคาคอนโด เริ่มต้นที่ราคาล้านเศษ ๆ 
- ทำเลโคกสูง กาญจนวนิช หาดใหญ่ – สงขลา   บ้านสวยแบบรีสอร์ทสไตล์ไทยประยุกต์ ที่โอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 60  ไร่ บนทำเลทองใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างเซ็นทรัลและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อีกทั้งพร้อมเพียงไปด้วยสาธารณูปโภคครบครันด้วยราคาเริ่มต้นเพียงล้านเศษ
- ทำเลถนนลพบุรีราเมศวร์ ใกล้ 5 แยกเกาะยอ  บ้านหรูสไตล์รีสอร์ทกลางเมือง ใกล้ห้างสรรพสินค้าดังและย่านธุรกิจของเมืองหาดใหญ่  เดินทางเข้าเมืองสะดวกใช้เวลาเพียง 3 นาที  สำหรับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัวสูง พร้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครัน
2. เสรีปาร์ควิว  -  บ้านสวยหลากสไตล์ หลายรูปแบบ เหมาะและครอบคลุมทุก Life Style มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งบ้านเดี่ยว  บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ โครงการใหม่สะดวกสบาย ใกล้สนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมาพร้อมสาธารณูปโภคครบครัน อย่างสระว่ายน้ำ สปอร์ตคลับ  และสวนสาธารณะราคาเริ่มต้นที่ล้านเศษ ๆ 
3. ฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้  -  โครงการบ้านสวย  คุณภาพดี  ใจกลางเมืองหาดใหญ่  ที่มาพร้อมคอนเซ็ปบ้านหรูอยู่สบาย  เปิดตัวใหม่ 3 โครงการคือฉัตรทองพาวิลเลี่ยน  ฉัตรทองการ์เด้นวิลล์ และโครงการดอกแก้ว ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกระดับ  ราคาเริ่มต้นที่ล้านเศษ  ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและสังคมคุณภาพดีใจกลางเมืองหาดใหญ่
 
ซึ่งนอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการให้เลือกซึ่งกระจายอยู่ตามจุด ๆ ต่าง โดยเฉพาะสถานที่สำคัญ ๆ ใจกลางเมืองหาดใหญ่  ซึ่งถือว่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยแล้วนั้น  สามารถที่จะเลือกชมและเลือกสรรได้ตรงตามกับความต้องการเลยทีเดียว
 
โครงการบ้านหาดใหญ่